APRILIAAPRILIA AMICO 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA AREA 51 50 2T LC 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA GULLIVER 50 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA GULLIVER 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA HABANA 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA LEONARDO 125 4T LC 
Stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> 1998 ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA LEONARDO 150 4T LC 
Stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1998 ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA MOJITO 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA RALLY 50 2T (MINARELLI) 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> **HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SR NETSCAPER 50 2T LC (MINARELLI) 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA RALLY 50 2T LC (MINARELLI) 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1996 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SCARABEO 50 4T (PIAGGIO C373M) 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA <-2009 ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SCARABEO 4V 50 4T euro 2 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA <-2009 ** HOMOLOGIRANE**
APRILIAAPRILIA SCARABEO 50 2T (MINARELLI) 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1996-> 2009 ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SCARABEO STREET 50 2T (PIAGGIO) 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA <-2009 ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SR RACING 50 2T LC (MINARELLI) 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SONIC 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SONIC 50 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SR REPLICA 50 2T LC 2000-> (APRILIA) 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 2000 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SR STEALTH 50 2T LC (MINARELLI) 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
APRILIAAPRILIA SR WWW 50 2T 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
ATALAATALA HACKER 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
ATALAATALA CAROSELLO 50 2T  
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
ATALAATALA HACKER 50 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI 491 SPORT 50 2T LC (MINARELLI) 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
BETABETA ARK 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
BETABETA ARK 50 2T LC 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1996 –> ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI 491 GT 50 2T (MINARELLI) 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI K2 100 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1999 –> ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI K2 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI K2 50 2T LC 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI NAKED 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI PEPE 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1999 –> ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI PEPE LX 50 2T euro 2 (QJ1E40QMB-4) 
Predenje ** HOMOLOGIRANE **
BETABETA QUADRA 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI VELVET 125 4T LC 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1999 –> ** HOMOLOGIRANE **
BENELLIBENELLI VELVET 150 4T LC (YAMAHA) 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1999 –> ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA EASY MOVING 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA ICE 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 2000–> ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA RUNNER PureJet 50 2T LC <-2005 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA RUNNER SP 50 2T LC <-2005 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> 1999 ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA RUNNER 50 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA STORM 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1994 –> ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA STALKER 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA TYPHOON X 125 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA TYPHOON 125 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA TYPHOON 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1993 –> ** HOMOLOGIRANE **
GILERAGILERA TYPHOON X 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1993 –> ** HOMOLOGIRANE **
HONDAHONDA SH 50 2T 1996-> 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
HONDAHONDA SFX 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
HONDAHONDA SGX SKY 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 2000 –> ** HOMOLOGIRANE **
HONDAHONDA SH 100 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
HONDAHONDA SXR 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> ** HOMOLOGIRANE **
HONDAHONDA X8R X – X8R S 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
ITALJETITALJET FORMULA 50 2T (F.MORINI) 
Stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1994 – 1996 ** HOMOLOGIRANE **
ITALJETITALJET FORMULA 50 2T LC (F.MORINI) 
Stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1994 – 1996 ** HOMOLOGIRANE **
KEEWAYKEEWAY GOCCIA 50 2T (KW1E40QMB-4 ) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F10 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1994 –> ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F10 WAP 50 2T euro 2 (QJ*CMA03C*) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F12-PHANTOM 50 2T 
Stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI CIAK 100 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1999 –> ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI CIAK 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1999 –> ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI CIAK MASTER 50 4T euro 2 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F15 FIREFOX 50 2T LC 
Stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 2000 –> ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC euro 2 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 2000 –> ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F12-PHANTOM 50 2T LC 
Stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F12-PHANTOM 100 2T 
Prednje i stražnje – za vozila PROIZVEDENA 1999 –> ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F12 R ARIA 50 2T euro 2 (QJ*CMA02C*) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI F12 R LC 50 2T LC euro 2 
Prednje i stražnje ** HOMOLOGIRANE **
MALAGUTIMALAGUTI YESTERDAY 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK BOOSTER 50 2T euro 2 (A137E) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK BOOSTER NAKED 50 2T euro 2 (A137E) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK NITRO 100 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 2000 –> ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK BOOSTER NG 50 2T euro 0-1 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1996 –> ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK BOOSTER NG 50 2T euro 2 (A137E) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK OVETTO 100 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 2000 –> ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK OVETTO UBS 50 ie 4T LC euro 2 
Prednje ** NISU HOMOLOGIRANE ** ODSUTNOST HOMOLOGACIJE NE OGRANIČAVA UGRADNJU PROIZVODA
MBKMBK BOOSTER ROCKET 50 2T euro 0-1 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1996 –> ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK BOOSTER ROCKET 50 2T euro 2 (A137E) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK STUNT 50 2T euro 0-1 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 2000 –> ** HOMOLOGIRANE **
MBKMBK STUNT 50 2T euro 2 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
PEUGEOTPEUGEOT BUXY 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1994 –> ** HOMOLOGIRANE **
PEUGEOTPEUGEOT SPEEDAKE 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO NRG EXTREME 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO NRG EXTREME 50 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO HEXAGON 125 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1994 –> ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO HEXAGON 150 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1994 –> ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO NRG MC2 50 2T LC <-1997 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1996 –> ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO NRG MC2 50 2T LC 1998-> 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO NRG 50 2T LC 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO NRG MC3 DT 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO NRG MC3 DD 50 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998 –> ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO NTT 50 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO NRG Power DD 50 2T LC 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1998-> 2005 ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO TYPHOON 50 2T 2007->2010 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
PIAGGIOPIAGGIO ZIP Fast Rider 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1993 –> ** HOMOLOGIRANE **
QUADROQUADRO QUADRO3 350 ie 4T LC euro 3 2016 (T69N) 
Prednje ** NISU HOMOLOGIRANE ** ODSUTNOST HOMOLOGACIJE NE OGRANIČAVA UGRADNJU PROIZVODA
QUADROQUADRO 350D 350 ie 4T LC (T62N) 
Prednje** NISU HOMOLOGIRANE ** ODSUTNOST HOMOLOGACIJE NE OGRANIČAVA UGRADNJU PROIZVODA
SUZUKISUZUKI KATANA 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1997 –> , s BREMBO ČELJUSTI ** HOMOLOGIRANE **
YAMAHAYAMAHA AEROX 4 50 ie 4T LC euro 4 2018-> (A333E) 
Prednje ** NISU HOMOLOGIRANE ** ODSUTNOST HOMOLOGACIJE NE OGRANIČAVA UGRADNJU PROIZVODA
YAMAHAYAMAHA AEROX 4 50 ie 4T LC euro 2 (A326E) 
Prednje ** NISU HOMOLOGIRANE ** ODSUTNOST HOMOLOGACIJE NE OGRANIČAVA UGRADNJU PROIZVODA
YAMAHAYAMAHA BREEZE 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1994 –> ** HOMOLOGIRANE **
YAMAHAYAMAHA BW’S 50 2T euro 0-1 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
YAMAHAYAMAHA BW’S 50 2T euro 2 (A137E) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
YAMAHAYAMAHA BW’S Original/Naked 50 2T euro 2 2010-> (A137E) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
YAMAHAYAMAHA BW’S NG 50 2T euro 0-1 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1995 –> ** HOMOLOGIRANE **
YAMAHAYAMAHA BW’S NG 50 2T euro 2 (A137E) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
YAMAHAYAMAHA NEO’S 4 50 ie 4T LC euro 2 (A316E) 
Prednje ** HOMOLOGIRANE **
YAMAHAYAMAHA SLIDER 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 2000 –> ** HOMOLOGIRANE **
YAMAHAYAMAHA SPY 50 2T 
Prednje – za vozila PROIZVEDENA 1996 –> ** HOMOLOGIRANE **