APRILIAAPRILIA MOJITO CUSTOM 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SCARABEO 50 4T (PIAGGIO C373M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SCARABEO 4V 50 4T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SCARABEO CLASSIC 50 2T euro 4 2018-> (CA91M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SCARABEO STREET 50 2T (PIAGGIO)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SCARABEO STREET 50 2T euro 4 2018-> (CA91M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SPORTCITY ONE 50 4T (PIAGGIO C377M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SPORTCITY ONE STREET 50 2T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SR (carb.) 50 2T LC 2004-> (PIAGGIO)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SR R 50 2T LC euro 4 2018-> (PIAGGIO CA81M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SR R FACTORY 50 2T LC (PIAGGIO C361M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SR DITECH GP1 50 2T LC (PIAGGIO C361M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SR MOTARD 50 2T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SR MOTARD 50 2T euro 4 2018-> (CA41M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SR R (carb.) 50 2T LC (PIAGGIO)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
APRILIAAPRILIA SR Street 50 2T LC euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
DERBIDERBI ATLANTIS – BULLET 50 2T 2003->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
DERBIDERBI GP1 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
DERBIDERBI GP1 OPEN 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
DERBIDERBI GP1 REVOLUTION 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
DERBIDERBI VARIANT Sport 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA DNA 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA EASY MOVING 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA ICE 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA RUNNER PureJet 50 2T LC <-2005  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA RUNNER PureJet 50 2T LC 2006->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA RUNNER SP 50 2T LC <-2005  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA RUNNER SP 50 2T LC 2006-> (C451M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA RUNNER 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA STORM 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA STALKER 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA TYPHOON 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
GILERAGILERA TYPHOON X 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
ITALJETITALJET JET SET 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
ITALJETITALJET TORPEDO 50 4T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
ITALJETITALJET TORPEDO NEW 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
KYMCOKYMCO K 12 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
KYMCOKYMCO AGILITY R16 50 2T euro 2 (KF10B)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
KYMCOKYMCO AGILITY R16 + 50 2T euro 2 2016-> (KF10D)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
KYMCOKYMCO DINK 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
KYMCOKYMCO PEOPLE 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
KYMCOKYMCO SUPER 9 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
KYMCOKYMCO TOP BOY – COBRA 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
MALAGUTIMALAGUTI CENTRO 50 4T euro 2 (C432M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
MALAGUTIMALAGUTI CIAK MASTER 50 4T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
MBKMBK BOOSTER 50 2T euro 2 (A137E)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
MBKMBK BOOSTER NAKED 50 2T euro 2 (A137E)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
MBKMBK BOOSTER NG 50 2T euro 2 (A137E)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
MBKMBK BOOSTER ROCKET 50 2T euro 2 (A137E)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
MBKMBK STUNT 50 2T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG Power 50 2T LC euro 4 2018-> (CA71M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT BUXY 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT ELYSEO 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT JET FORCE TSDI 50 2T LC (HL 1)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT JET FORCE C-TECH 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT LOOXOR 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT LOOXOR TSDI 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT LUDIX 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT LUDIX BLASTER 50 2T LC (HL 2)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT METAL-X 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT BUXY RS 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT SPEEDFIGHT 2 50 2T LC 2004->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 2T (B1E 40 QMB)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 4T (XS1P37QMA-2)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT SPEEDFIGHT 3 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT SPEEDFIGHT 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT SPEEDFIGHT 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT SPEEDAKE 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT SQUAB 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT TREKKER 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT TWEET² RS 50 4T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT TWEET 50 4T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT VIVACITY 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT VIVACITY COMPACT 50 2T (FB2FP)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT X-FIGHT 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT X-FIGHT 2 50 2T LC 2004->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT X-FIGHT 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PEUGEOTPEUGEOT ZENITH 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO DIESIS 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG EXTREME 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG EXTREME 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO FLY 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO FLY 50 4T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NEW FLY 4V 50 4T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO FREE 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO LIBERTY 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO LIBERTY iGet 50 ie 4T euro 3 2016->2017 (C541M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO LIBERTY iGet 50 ie 4T euro 4 2018->2020 (CA11M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO LIBERTY 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2021->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO LIBERTY 50 4T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO LIBERTY 4V 50 4T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG MC2 50 2T LC <-1997  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG MC2 50 2T LC 1998->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG MC3 Purejet 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG MC3 DT 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG MC3 DD 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NTT 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG Power DD 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG Power DT 50 2T (C453M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO NRG Power Purejet 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO QUARTZ 50 2T LC  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO SFERA RESTYLING 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO ZIP S 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2021->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO TYPHOON 50 2T 2007->2010  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO TYPHOON 50 2T euro 2 2011->2017 (C421M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO TYPHOON 50 2T euro 4 2018-> (CA41M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO ZIP Fast Rider 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO ZIP 50 2T 2000-> (C25EM)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO ZIP 3V iGet 50 ie 4T euro 4 2018->2020  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO ZIP 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2021->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO ZIP 50 4T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO ZIP SP 50 2T LC 2001->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
PIAGGIOPIAGGIO ZIP SP 50 2T LC <-2000  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
SYMSYM CROX 50 4T LC euro 4 2019-> (XS1P37QMA-2A)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
SYMSYM SYMPHONY 50 4T euro 2 (XS1P37QMA-2)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA ET4 50 4T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA ET2 50 2T 2000->  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA ET2 50 2T <-1999  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA LX 50 2T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA LX 50 4T  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA LX 4V 50 4T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA Primavera 3V iGet 50 ie 4T euro 4 2018->2020 (CA03M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA Primavera 3V iGet 50 ie 4T euro 5 2021-> (CD01M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA Primavera 50 2T euro 2 (C533M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA Primavera 4V 50 4T euro 2 (C532M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA S 50 2T euro 2 (C381M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA S 4V 50 4T euro 2 (C386M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA SPRINT 3V IGet 50 ie 4T euro 4 2018->2020 (CA01M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA SPRINT 3V IGet 50 ie 4T euro 5 2021-> (CD01M)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA Sprint 50 2T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
VESPAVESPA Sprint 4V 50 4T euro 2  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
YAMAHAYAMAHA BW’S 50 2T euro 2 (A137E)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
YAMAHAYAMAHA BW’S Original/Naked 50 2T euro 2 2010-> (A137E)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%
YAMAHAYAMAHA BW’S NG 50 2T euro 2 (A137E)  za Multivar i originalni variomat – povećanje krutosti u odnosu na originalnu oprugu: +60%