• Kvačilo je napravljeno od čelika u OEM kvaliteti.