Troškove vraćanja proizvoda na našu adresu snosite Vi.

Jamčimo da su proizvodi koje stavljamo u prodaju zadovoljavajuće kvalitete i da ispunjavaju svrhu za koju su namijenjeni.

Ako nam vraćate proizvod, pregledat ćemo vraćeni proizvod te ga ili zamijeniti drugim ili vratiti novac za proizvod za koji vjerujemo da je uistinu oštećen ili da nije u skladu s ugovorom. Proizvod morate vratiti najkasnije u roku od 14 dana od dostave.

Proizvod ćemo zamijeniti ili vratiti novac ako se pokaže da šteta nije nastala običnim korištenjem, namjerno ili slučajno, Vašom nepažnjom ili ako proizvod niste koristili sukladno uputama
o korištenju i održavanju. Troškovi poštarine neće biti vraćeni, a trošak ponovnog slanja proizvoda na našu adresu plaćate Vi. Ako ne utvrdimo nikakvu grešku ili oštećenje, poništenje ugovora nije moguće. 

U slučaju oštećenja proizvoda ne smijete ga više koristiti, već je potrebno izvršiti povrat. 

Novac ili zamjenu obavit ćemo u što kraćem vremenskom roku, točnije najkasnije 30 dana nakon izvršenog povrata proizvoda.

Svaki povrat proizvoda potrebno je poslati preporučenim paketom kako biste imali dokaz o slanju. Nećemo biti odgovorni za izgubljenu ili oštećenu poštu.